100% Sicheres Einkaufen

Studio equipment

Our full range of studio equipment from all the leading equipment and software brands. Guaranteed fast delivery and low prices.

Visit Juno Studio

100% Sicheres Einkaufen

DJ equipment

Our full range of DJ equipment from all the leading equipment and software brands. Guaranteed fast delivery and low prices.Visit Juno DJ

Sub Rosa Belgium

View:
Options
Artikel 1 bis 2 von 2 auf Seite 1 von 1 anzeigen
VARIOUS
Cat: SR 471V. Rel: 05 Apr 19
Experimental/Electronic
 1. Anestis Logothetis - "Wellenformen" (12:25)
 2. Dimitra Lazaridou-Chatzigoga - "Intermittent/To Detach Oneself/Unicorn" (3:42)
 3. Panayiotis Kokoras - "Sense" (8:19)
 4. Christos Michalakos - "Frrriction" (4:35)
 5. Free Piece Of Tape - "Burning School" (3:57)
 6. Ilan Manouach - "Eminent" (2:34)
 7. Anastasis Grivas & Theodoros Zioutos - "Nothing But The Documentation Of Our First Meeting As A Trio" (3:12)
 8. ILIOS - "Teleregataj Hundoj" (5:50)
 9. Michalis Adamis - "Minyrismos" (4:05)
 10. Fani Konstantinidou - "Coda" (1:48)
 11. Scizhic InzC - "Puls.Ar" (Miniature version) (4:39)
 12. Georgia Spyropoulos - "Brut" (12:46)
 13. Panayiotis Velianitis - "Pithoigia" (5:26)
 14. Iannis Xenakis - "Voyage Absolu Des Unari Vers Andomède" (15:25)
 15. Marinos Koutsomichalis - "Sygxysis" (6:26)
 in stock $17.43
VARIOUS
Cat: SR 471CD. Rel: 05 Apr 19
Experimental/Electronic
 1. Anestis Logothetis - "Wellenformen"
 2. Dimitra Lazaridou-Chatzigoga - "Intermittent"
 3. Dimitra Lazaridou-Chatzigoga - "To Detach Oneself"
 4. Dimitra Lazaridou-Chatzigoga - "Unicorn"
 5. Panayiotis Kokoras - "Sense"
 6. Katerina Tzedaki - "Into The Cave/Part A/The Journey"
 7. Yiorgis Sakellariou - "Ilsekis Pakajoje"
 8. Elainie Lillios - "Veiled Resonance Part I/The Beauty Of Inflection"
 9. Apostolos Loufopoulos - "Bee" (Excerpt)
 10. Christos Michalakos - "Frrriction"
 11. Free Piece Of Tape - "Burning School"
 12. Ilan Manouach - "Eminent"
 13. Costis Drygianakis & Nikos Veliotis - "28-4-2001" (Excerpt)
 14. Acte Vida - "Maggot Soup"
 15. Anastasis Grivas & Theodoros Zioutos & Nicolas Malevitsis - "Nothing But The Documentation Of Our First Meeting As A Trio" (Excerpt)
 16. Ilios - "Teleregataj Hundoj"
 17. Michalis Adamis - "Minyrismos"
 18. Fani Konstantinidou - "Coda"
 19. Scizhic InzC - "Puls.Ar" (Miniature version)
 20. Coti K - "Apnea 1" (feat Nikos Veliotis)
 21. Georgia Spyropoulos - "Brut"
 22. Dimitris Kamarotos - "Intermediate Space" (part 5)
 23. Panayiotis Velianitis - "Pithoigia"
 24. Panayiotis Simsiroglou - "Stasis II"
 25. Alexandros Drymonitis - "Noise Improv"
 26. Panos Alexiades - "Track 9"
 27. Iannis Xenakis - "Voyage Absolu Des Unari Vers Andomede"
 28. Marinos Koutsomichalis - "Sygxysis"
 29. Yerma - "THRB"
 in stock $12.75
Artikel 1 bis 2 von 2 auf Seite 1 von 1 anzeigen

Filter

Sub Rosa Belgium
Release Date
Close