Juno Daily

Music and tech news, interviews, features, reviews and more.

Visit Juno Daily

100% Sicheres Einkaufen

Studio equipment

Our full range of studio equipment from all the leading equipment and software brands. Guaranteed fast delivery and low prices.

Visit Juno Studio

100% Sicheres Einkaufen

DJ equipment

Our full range of DJ equipment from all the leading equipment and software brands. Guaranteed fast delivery and low prices.  Visit Juno DJ

Alexis Zoumbas

Startseite  Artists  

Alexis Zoumbas

Options
Artikel 1 bis 1 von 1 auf Seite 1 von 1 anzeigen
Alexis Zoumbas
Alexis Zoumbas (LP + booklet)
Cat: MRI 119. Rel: 02 Aug 19
International
 1. Doina (4:08)
 2. Tsamiko Makedonias (4:10)
 3. Rast Taxim (4:04)
 4. Triantaphyllia (3:53)
 5. Hedzaz Taxim (4:20)
 6. Selfo (4:19)
 7. Epirotiko Moiroloi (4:06)
 8. Arvanitikos (4:16)
 9. Skizo Rizo Mor' Panaghio (4:12)
 10. Liaskovitikos (4:15)
 11. Strotos Horos (4:08)
 12. Epirotiko Moiroloi (4:06)
 in stock $15.95
Artikel 1 bis 1 von 1 auf Seite 1 von 1 anzeigen

Filter

Alexis Zoumbas
Release Date
Close